Priser

Priser 2023-05-15T13:17:22+00:00

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 25.377,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2.538,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke.

Hva koster en begravelse?

Minimum / Maksimum-priser i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.

Tjeneste Min.pris Maks.pris
Kiste komplett 4.800,- 8.500,-
Bårehenting i Alta 1.800,- 1.800,-
Stell / nedlegging i kiste 500,- 1.800,-
Skjorte 500,- 650,-
Syning / minnestund 650,- 950,-
Pynting i seremonirom 1.980,- 1.980,-
Materiell 450,- 450,-
Bårebil ved seremoni Alta by 3.400,- 3.400,-
Programhefter 50 stk 500,- 1.500,-
Gravmarkør 500,- 750,-
Administrasjonskostnader 860,- 1.950,-
Honorar 1.490,- 3.800,-

Eksempel 1
Kiste Basis m. utstyr Kr. 4.800,-
Administrasjonskostnader Kr. 950,-
Bårehenting Kr. 1.800,-
Programhefter Kr. 500,-
Bårebil seremonidag Kr. 2.800,-
Nedlegging i kiste Kr. 500,-
Honorar Kr. 3.800,-
Sum inkl. mva: kr. 15.150,-
Eksempel 2
Kiste Nordica 65 med utstyr Kr. 6.800,-
Bårehenting Kr. 1.800,-
Stell/nedlegg kiste Kr. 1.800,-
Salmehefter Kr. 1.250,-
Administrasjonskostnader Kr. 950,-
Bårebil seremonidag Kr. 2.800,-
Honorar Kr. 3.800,-
Sum inkl. mva: kr. 19.200,-

Prisliste

Kiste Kommentar Pris
Barnekiste 40 cm hvit 2.800,-
Barnekiste 65 cm hvit 3.200,-
Barnekiste 75 cm hvit 3.800,-
Barnekiste 95 cm hvit 4.300,-
Barnekiste 130 cm hvit 4.600,-
Barnekiste 170 cm hvit 5.500,-
Basis 4.900,-
Nordica 65 7.700,-
Toten T4 7.900,-
Capella 8.100,-
Furu Natur Ubehandlet 8.500,-
Furu Natur Lakk. 8.900,-
Lilje 67 8.900,-
Standard 15 Kirsebær 9.500-
Akvarell 15 Hvit 10.900,-
Toten T4 XB 9.800,-
Toten T4 XBL 10.800,-
Lilje 67 XXBL Hvit 11.900,-
Lilje 67 XXXBL 13.200,-

Utstyr Pris
Gravkors/ventetegn inkl. navneskilt 750,-
Salmehefte pr. stk., Antall: 50 – 99 stk 20,-
Salmehefte pr. stk., Antall: 100 – 150 stk 18,-
Salmehefte pr. stk., Over 150 stk 16,-
Ekstra minnemappe 120,-
Kondolanseprotokoll 369,-
Kondolanseprotokoll løse ark 55,-
Pynting i kirke- materiell 450,-
Minnebok 475,-
Skjorte standard 500,-
Skjorte XL 650,-

Tjeneste Pris
Bringing av tomkiste Alta by 800,-
Nedlegging i kiste / stell 1.800,-
Minnestund / båreandakt ved kapellet Alta helsesenter 950,-
Minnestund / båreandakt i kirke eller nøytrale rom, Alta 2.500,-
Bårehenting, dagtid 1.800,-
Bårehenting, kveld 2.500,-
Begravelsesbil og mannskap v/ seremoni, Alta 3.400,-
Pynting i seremonilokale 1.980,-

Tjeneste Pris
Administrasjonskostnader 1.950,-
Byråets honorarer mva fritt 3.800,-


Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging.

Båretransport over 20 km dekkes av NAV.

Byrået er behjelpelig med å søke NAV om denne stønaden.
Det påløper kun kr. 2.538,- (2021) i egenandel.

Tjeneste Kommentar Pris
Timepris Uten mva 990,-
Timepris etter kl. 16.00 Uten mva 1.275,-

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 25.377,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2.538,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke.

Hva koster en begravelse?

Minimum / Maksimum-priser i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.

Kiste komplett
Min.pris: 4.800,-
Maks.pris: 8.500,-

Bårehenting i Alta
Min.pris: 1.800,-
Maks.pris: 1.800,-

Stell / nedlegging i kiste
Min.pris: 500,-
Maks.pris: 1.800,-

Skjorte
Min.pris: 500,-
Maks.pris: 650,-

Syning / minnestund
Min.pris: 650,-
Maks.pris: 950,-

Pynting i seremonilokale
Min.pris: 990,-
Maks.pris: 990,-

Materiell
Min.pris: 450,-
Maks.pris: 450,-

Bårebil seremonidag
Min.pris: 1.500,-
Maks.pris: 2.800,-

Programhefter 50 stk
Min.pris: 500,-
Maks.pris: 1.500,-

Gravmarkør
Min.pris: 500,-
Maks.pris: 750,-

Administrasjonskostnader
Min.pris: 860,-
Maks.pris: 1.950,-

Honorar
Min.pris: 1.490,-
Maks.pris: 3.800,-

Priseksempler

Eksempel 1
Eksempel 2

Prisliste

Kister
Øvrig utstyr
Tjenester
Adm. kostnader - honorar
Biltakster
Timepris