Priser

Priser 2019-01-16T20:14:44+00:00

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 23 337,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2334,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke.

Hva koster en begravelse?

Minimum / Maksimum-priser i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.

Tjeneste Min.pris Maks.pris
Kiste komplett 6.575,- 10.900,-
Bårehenting i Alta 1.800,- 2.500,-
Stell / nedlegging i kiste 900,- 1.800,-
Skjorte 500,- 550,-
Syning / minnestund 950,- 2.500,-
Pynting i seremonirom 990,- 990,-
Materiell 450,- 450,-
Bårebil ved seremoni Alta by 2.800,- 2.800,-
Programhefter eks. 100 stk 1.800,- 1.800,-
Gravmarkør 500,- 750,-
Administrasjonskostnader 1.950,- 1.950,-
Honorar 3.800,- 3.800,-

Eksempel 1
Uten seremoni Alta
Kiste Basis m. utstyr Kr. 6.575,-
Administrasjonskostnader Kr. 1.950,-
Bårebil med mannskap Kr. 2.800,-
Stell / nedlegging i kiste Kr. 1.800,-
Honorar Kr. 3.800,-
Sum inkl. mva: kr. 16.925,-
Eksempel 2
Med seremoni Alta
Kiste Nordica 65 Kr. 8.500,-
Pynting i seremonilokale Kr. 990,-
Materiell Kr. 450,-
Programhefter 50 stk à kr. 20,- Kr. 1.000,-
Gravmarkør Kr. 500,-
Administrasjonskostnader Kr. 1.950,-
Bårebil med mannskap Kr. 2.800,-
Honorar Kr. 3.800,-
Sum inkl. mva: kr. 19.990,-

Prisliste

Kiste Kommentar Pris
Barnekiste 95 cm hvit komplett 5.200,-
Barnekiste 130 cm hvit komplett 5.500,-
Barnekiste 170 cm hvit komplett 6.500,-
Enkel hvit kiste Basis 206 x 64 cm komplett 6.575,-
Hvit kiste foliert Nordica 65 206 x 64 cm komplett trestruktur 8.500,-
Furu Natur, lutet T3 204 x 64 cm komplett 8.700,-
Hvitmalt furu, Toten T4 204 x 64 cm komplett 8.900,-
Hvitmalt furu, Lilje 67 206 x 64 cm hengsl. / trukket lokk 10.900,-
Hvitmalt furu, Toten T3 204 x 64 cm komplett 8.900,-
Hvitmalt furu, Toten T4 E.B 210 x 76,5 cm komplett 9.800,-
Hvitmalt furu, Toten T4 X.B.L 220 x 76,5 cm komplett 9.900,-

Komplett: Pute, teppe og ansiktsduk.
Se detaljert beskrivelse av våre kister her.

Utstyr Pris
Gravkors/ventetegn inkl. navneskilt 750,-
Salmehefte pr. stk., Antall: 50 – 99 stk 20,-
Salmehefte pr. stk., Antall: 100 – 150 stk 18,-
Salmehefte pr. stk., Over 150 stk 16,-
Ekstra minnemappe 120,-
Kondolanseprotokoll 369,-
Kondolanseprotokoll løse ark 55,-
Pynting i kirke- materiell 450,-
Minnebok 475,-
Skjorte standard 500,-
Skjorte XL 550,-

Tjeneste Pris
Bringing av tomkiste Alta by 800,-
Nedlegging i kiste / stell 1.800,-
Minnestund / båreandakt ved kapellet Alta helsesenter 950,-
Minnestund / båreandakt i kirke eller nøytrale rom, Alta 2.500,-
Bårehenting, dagtid 1.800,-
Bårehenting, kveld 2.500,-
Begravelsesbil og mannskap v/ seremoni, Alta 2.800,-
Pynting i seremonilokale 990,-

Tjeneste Pris
Administrasjonskostnader 1.950,-
Byråets honorarer mva fritt 3.800,-


Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging.

Tjeneste Pris
Begravelsesbil startgrunnlag 1.250,-
Begravelsesbil takst pr. km 20,-
Sjåfør båretransport ved langkjøring ord. arbeidstid 850,-
Sjåfør båretransport ved langkjøring etter kl. 16.00 1.275,-

Tjeneste Kommentar Pris
Timepris Uten mva 850,-
Timepris etter kl. 16.00 Uten mva 1.275,-

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 23 337,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2334,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke.

Hva koster en begravelse?

Minimum / Maksimum-priser i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.

Kiste komplett
Min.pris: 6.575,-
Maks.pris: 10.900,-

Bårehenting i Alta
Min.pris: 1.800,-
Maks.pris: 2.500,-

Stell / nedlegging i kiste
Min.pris: 900,-
Maks.pris: 1.800,-

Skjorte
Min.pris: 500,-
Maks.pris: 550,-

Syning / minnestund
Min.pris: 950,-
Maks.pris: 2.500,-

Pynting i seremonirom
Min.pris: 990,-
Maks.pris: 990,-

Materiell
Min.pris: 450,-
Maks.pris: 450,-

Bårebil ved seremoni i Alta by
Min.pris: 2.800,-
Maks.pris: 2.800,-

Programhefter eks. 100 stk
Min.pris: 1.800,-
Maks.pris: 1.800,-

Gravmarkør
Min.pris: 500,-
Maks.pris: 750,-

Administrasjonskostnader
Min.pris: 1.950,-
Maks.pris: 1.950,-

Honorar
Min.pris: 3.800,-
Maks.pris: 3.800,-

Priseksempler

Eksempel 1
Eksempel 2

Prisliste

Kister
Øvrig utstyr
Tjenester
Adm. kostnader - honorar
Biltakster
Timepris