Planlegging

Planlegging 2018-04-18T23:02:35+00:00

Ved et dødsfall er det mange ting som må planlegges. Vi tilrettelegger for deres ønsker og behov. Dere avtaler et tidspunkt for en planleggingssamtale med oss som enten kan finne sted i våre lokaler eller hjemme hos dere. I samtalen vil vi hjelpe dere med å planlegge begravelsen, valg av sanger eller salmer, kistetype, blomster, og det som ellers skal ordnes.

Vi hjelper dere med å melde inn de opplysninger som skal meldes inn til det offentlige, kirkekontoret og eller andre trossamfunn. Vi vil informere dere om hva våre tjenester og produkter koster og gir dere et skriftlig prisoverslag. Samtalen varer som regel 1 – 2 timer. Noen ganger fordeles samtalen over flere møter.

Seremoni

Gravferdsseremonien er den siste avskjed med avdøde, dagen vi skal ta farvel med en vi er glad i. De fleste etterlatte har behov for en seremoni mens noen velger en gravferd uten seremoni. Det går også an å velge en enkel markering ved kisten, urnenedsettelse eller askespredning. I Norge holder de fleste gravferd etter den norske kirkes ordning, det vil si en kirkelig seremoni med et tydelig kristent innhold der kirkens prester forretter seremonien etter kirkens liturgi.

Det er utarbeidet en felles liturgi for hele landet med visse lokale variasjoner. De pårørende er med å planlegge seremonien ved å velge salmer, musikk, forme minnetalens innhold og andre innslag i seremonien. Det er også mulig å gjennomføre en gravferd helt uten seremoni.

Seremonitype

Vi kan velge ulike typer av seremonier og det er de pårørende som velger hvor seremonien skal være. Vanligvis finner seremonien sted 10 -12 dager etter dødsfallet. Mange ønsker at seremonien skal reflektere den avdødes liv og det kan være nyttig å tenke gjennom hvilken seremonitype eller markering som best ivaretar de etterlattes behov og den avdødes ønsker. I Norge finnes mange ulike trossamfunn og livssyn og vi er behjelpelig med å planlegge og gjennomføre seremonier i nært samarbeid med de ansvarlige for de enkelte av disse.

Begravelse eller bisettelse

Ordet begravelse brukes om seremonier der kisten gravlegges i jorden. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon eller urnenedsettelse. Fellesbetegnelsen er gravferd. I enkelte tilfeller har den avdøde selv hatt egne ønsker for sin gravferd som selvfølgelig bør respekteres. Samtidig er en gravferd først og fremst for de etterlatte og det er viktig at deres behov for å ta farvel står i fokus.

Hvis ikke avdøde selv har ytret et ønske om hva som skal skje med legemet etter at man har gått bort er opp til de pårørende å bestemme dette. For noen kan dette være et vanskelig valg basert på de etterlattes følelser og skjønn.

Dersom man velger kremasjon er det vanlig at urnen settes ned på en kirkegård. Urnen skal være i jorden før 6 måneder har gått. I de senere år er det gitt tillatelse fra Fylkesmannen å spre asken på godkjente steder, for eksempel på sjøen eller i fjellet. Det kan ikke kreves kirkelig medvirkning. Vi er behjelpelig med å søke om askespredning.

Minnesamvær

Det kan være godt å samles til et minnesamvær etter begravelsen for å dele minner og gi hverandre støtte og omsorg. Vi har oversikt over egnede lokaler og er behjelpelig med å tilrettelegge for dette hvis det er ønskelig.