Hjelp ved dødsfall

Hjelp ved dødsfall 2017-11-10T15:19:57+00:00

Når et dødsfall har funnet sted er det vanskelig å vite hva man skal gjøre. Ingen er forberedt på døden og det kan oppleve som kaotisk og vanskelig. Vi vil bistå med alt som må gjøres og planlegges. Vi er tilgjengelig hele døgnet på vår vakttelefon

Henting i hjemmet

Ved dødsfall i hjemmet vil vi etter avtale med dere sørge for transport av den avdøde til nærmeste mottakskapell. Noen foretrekker at dette gjøres med en gang mens andre ønsker å vente litt. Vi ser til at dødsattesten er utfylt.

Henting på sykehus eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus eller institusjon flyttes den avdøde til stedets kjølerom. I samråd med dere henter vi avdøde til avtalt tid og sørger for transport til nærmeste mottakskapell. Dere kan gjerne være til stede når henting skjer og om ønskelig følge med til mottakskapellet.

Syning

Etter at den avdøde er stelt kan vi legge til rette for at pårørende kan se den avdøde. Den avdøde kan enten kles på en hvit skjorte som følger med i kisten eller så kan egne klær brukes. Ved en institusjon kan en syning tilrettelegges på avdødes rom før avdøde flyttes i samarbeid med personalet. Etter at avdøde er hentet vil en syning tilrettelegges når avdøde er stelt og lagt i kiste. Dette avtales direkte med vårt byrå.