Loading...
Holmgren Begravelsesbyrå 2019-01-17T14:20:10+00:00

Ved Dødsfall

Ved dødsfall oppstår det mange spørsmål rundt det praktiske som vi er behjelpelig med å løse. Vi har erfaring med seremonier både i kirke og nøytrale rom. Vi er tilgjengelig hele døgnet og kommer gjerne på hjemmebesøk.

Henting i hjemmet

Henting på sykehus eller institusjon

Syning

Seremoni

Seremonitype

Begravelse eller bisettelse

Minnesamvær

Kister

Urner

Blomster

Programhefter

Gravmonument

Priser
Minnesider
Forberedelse